Menu

O spoločnosti

Spoločnosť DEÁKfood s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993.

Vznikla za účelom distribúcie mrazeného a chladeného tovaru do gastronomických zariadení všetkých typov. Za obdobie svojej 18-ročnej existencie vývojový potenciál spoločnosti poskytol priestor pre jej kvantitatívny posun s možnosťou etablovať sa v slovenskom podnikateľskom prostredí ako jeden z najvýznamnejších distribútorov .

Pri zrode spoločnosť pôsobila na trhu so skladovými priestormi o rozlohe 150m2 a s dvomi nákladnými vozidlami. Expanziou rozvozu tovaru, rozšírili sme skladové priestory o 500m2 a vozový park na 10 nákladných vozidiel, vybavených mraziacim systémom.

V  roku 2010 sme sa  presťahovali do obce Veľká Mača, do nových vlastných skladových priestorov o rozlohe 1120m2, ktoré okrem súčasnej distribúcie mrazeného a chladeného tovaru, budú rozšírené o výrobnú halu a ďalšie skladové priestory so zameraním na logistické služby.

Svoje obchodné aktivity orientujeme v prevažnej miere na spoluprácu so slovenskými výrobcami a producentmi hydiny, mäsa, výrobkov zo zemiakov, zeleniny, syrov.

Máme dlhoročné obchodné zastúpenie firmy MC cain, predaj ktorej tvorí 1/3 z celkového predaja, ďalej Unilever Slovensko, Bonduelle, Palma a i.

Našou prioritou je budovanie dlhodobých vzťahov s obchodnými partnermi, založenými na vzájomnej dôvere.

V kolektíve pracuje 20 kvalifikovaných zamestnancov.

V roku 2015 sme ziskali certifikát ISO 22000:2005.